Informacje

Eksurbanizacja (urban sprawl)

Eksurbanizacja, zwana także rozlewaniem się miast (ang. urban sprawl), to proces rozszerzania się obszarów miejskich na tereny otaczające. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od suburbanizacji, jest to proces niekontrolowany.

Czytaj dalej...

Najkorzystniejsze i najmniej korzystne miejsca do życia w Polsce

W 2018 r. opublikowano raport opracowany przez Politykę i Akademię Górniczo-Hutniczą, dotyczący jakości życia w polskich miastach (uwzględniono tylko te na prawach powiatu). Przyznano im punktację w 10 kategoriach: edukacja, czas wolny, mieszkania, samorząd, praca, środowisko, społeczność, bezpieczeństwo, zdrowie i komunikacja. Ze wszystkich...

Czytaj dalej...

Gentryfikacja

Gentryfikacja jest definiowana jako zmiana charakteru części miasta wynikająca ze zmiany struktury społecznej jej mieszkańców. Wyróżnia się gentryfikację ekonomiczną, społeczną i symboliczną (kulturową).

Czytaj dalej...

Mieszkanie przy lotnisku lub dworcu

Mieszkania przy ważnych węzłach komunikacyjnych, takich jak stacje kolejowe czy lotniska, mogą wzbudzać obawy, jeśli chodzi o komfort i zdrowie mieszkańców. Z drugiej strony jednak mają niezaprzeczalne zalety, jeśli chodzi o dostępność infrastruktury i miejsc pracy.

Czytaj dalej...