Najkorzystniejsze i najmniej korzystne miejsca do życia w Polsce

W 2018 r. opublikowano raport opracowany przez Politykę i Akademię Górniczo-Hutniczą, dotyczący jakości życia w polskich miastach (uwzględniono tylko te na prawach powiatu). Przyznano im punktację w 10 kategoriach: edukacja, czas wolny, mieszkania, samorząd, praca, środowisko, społeczność, bezpieczeństwo, zdrowie i komunikacja. Ze wszystkich kategorii wyliczono średnią ważoną, która zadecydowała o pozycji w rankingu.

Na szczycie zestawienia znalazł się Sopot, który uzyskał bardzo wysokie wyniki (powyżej 90 punktów na 100 możliwych) aż w 6 kategoriach: edukacja, czas wolny, praca, środowisko, społeczność i komunikacja. Niestety, kontrastem do tego jest bardzo niska pozycja w kategorii bezpieczeństwa – zaledwie 0,01 pkt. Już od lat Sopot figuruje w statystykach jako najniebezpieczniejsze miasto Polski ze względu na wysoką liczbę przestępstw (głównie kradzieży) w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz niską ich wykrywalność. Wynika to z dużej liczby turystów na małej przestrzeni, a także z niedostatecznej liczby policjantów. Niski wynik wyszedł także w kategorii mieszkań.

Drugie miejsce zajęła Warszawa. Stolica przoduje w kategorii pracy (aż 99,97 pkt.) – nic dziwnego, gdyż jest najważniejszym ośrodkiem biznesowym w kraju. Powyżej 90 pkt. zdobyła także w dziedzinie komunikacji, środowiska, samorządu i czasu wolnego. Najsłabszy wynik był w kategorii mieszkań – tylko 24,91 pkt.

Pierwsza dziesiątka to także Kraków (wysokie wyniki: samorząd, edukacja, czas wolny, zdrowie, praca, społeczność); Poznań (komunikacja i środowisko powyżej 90 pkt.; większość wskaźników przekracza 80 pkt.); Rzeszów (zdrowie, społeczność, praca, środowisko, edukacja powyżej 90); Gdańsk (wysoko: komunikacja, samorząd, środowisko, edukacja); Wrocław (samorząd i edukacja powyżej 90, praca i środowisko powyżej 80); Opole (praca, społeczność i edukacja powyżej 90, czas wolny, zdrowie i samorząd powyżej 80); Gdynia (komunikacja, środowisko i edukacja powyżej 90, samorząd powyżej 80); oraz Olsztyn (środowisko powyżej 90, mieszkania i zdrowie powyżej 80).

Na samym końcu listy znalazły się miasta z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Świętochłowice zajęły niechlubną 66. pozycję w rankingu (ostatnią w ogóle). Do bardzo niskiego wyniku przyczyniła się zła sytuacja mieszkaniowa, a także utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, pracy i edukacji. W miarę dobrze wypadły komunikacja i środowisko. Przedostatnią, 65. pozycję zajęły Siemianowice Śląskie. Fatalnie wypadła kategoria edukacji, a niewiele lepiej środowisko, zdrowie i praca. Względnie dobrze wygląda komunikacja. Trzecie od końca miejsce w rankingu to Piekary Śląskie. Bardzo niskie wyniki to środowisko, edukacja, czas wolny i praca. Dość dobra jest sytuacja w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.